PERSBERICHT IJBURG COLLEGE AMSTERDAM

zaterdag 17 februari 2018 15.05 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 17 februari 2018 15.11 uur | auteur: patrick richter

De Stichting Samenwerkingsscholen voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg staat sinds 16 januari 2018 onder Aangepast Financieel Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De sterke groei die het IJburg College de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt en de bouw van twee nieuwe gebouwen hebben een wissel getrokken op de financiële situatie van het IJburg College. Het IJburg College heeft een aantal maatregelen getroffen om de financiële basis van de school te verstevigen.

Het IJburg College heeft sinds de zomer van 2017 maatregelen getroffen waardoor de bedrijfsvoering en het kostenniveau verbeteren. De kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit van de lessen blijven gegarandeerd.

 Bestendigen
In de komende periode gaat het IJburg College aan de slag met het bestendigen van de financiële maatregelen die getroffen zijn. De huidige algemeen directeur/bestuurder ad interim heeft de school geleid in de eerste periode van financieel herstel. Voor de volgende periode wordt een nieuwe algemeen directeur/ bestuurder aangetrokken.

 Onderzoek fusie
Het IJburg College wil de komende periode de aandacht en energie richten op het bestendigen en efficiënt organiseren van betekenisvol onderwijs voor een groeiende groep leerlingen rond IJburg. De bestuurlijke fusie van STAIJ en het IJburg College is daarmee op dit moment geen reële optie. STAIJ en het IJburg College hebben daarom gezamenlijk besloten het verkennend onderzoek naar een bestuurlijke fusie af te ronden.

 Informeren ouders en verzorgers
Het IJburg College zal de ouders en verzorgers van de leerlingen actief informeren.

 Inspectierapport
Het Inspectierapport is te vinden op www.inspectievanhetonderwijs.nl

 

bron: IJburgcollege

ADVERTENTIES