Amsterdam, Diemen, Almere, Noord-Holland en Nuon zetten samen in op aanvullende afspraken over biomassacentraleplan

zondag 14 april 2019 14.00 uur | laatst gewijzigd: zondag 14 april 2019 15.08 uur | auteur: patrick richter

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck, gedeputeerde Adnan Tekin en Alexander van Ofwegen, directeur van Nuon warmte hebben 12 april op uitnodiging van het Diemense college van B en W gesproken over een mogelijk convenant over de biomassacentrale waarvoor Nuon een vergunning heeft aangevraagd. Als de centrale er komt, wil Diemen dat er extra afspraken komen, onder andere over de luchtkwaliteit en de duurzaamheid van de houtpellets.

Het Rijk ziet biomassa als duurzame tussenstap richting een volledig duurzame energievoorziening. Ook voor uitstoot bestaan landelijke normen. Toch gaan de beoogde convenantpartijen kijken of het mogelijk is om op een aantal onderwerpen tot extra afspraken te komen. Inzet is om die afspraken zo te formuleren dat ze juridisch afdwingbaar zijn.

 Wethouder Jorrit Nuijens, Diemen: “We zijn blij dat alle deelnemers bereid zijn om, in geval de vergunning wordt afgegeven en de centrale er komt, via een privaatrechtelijke weg ervoor te zorgen dat een biomassacentrale in Diemen onder zo goed mogelijke voorwaarden tot stand komt. Het ziet ernaar uit dat er vooralsnog voldoende basis is om de gesprekken over een eventueel convenant voort te zetten.”

Oud-Tweede Kamerlid Rik Grashoff is aangesteld als procesbegeleider om tot een door alle partijen gedragen convenant te komen, hij heeft ruime bestuurlijke ervaring rond thema’s als klimaat, duurzaamheid en energietransitie. Grashoff is in een eerdere fase op verzoek van Nuon betrokken geweest als kritisch adviseur en is ingevoerd in zowel de plannen van Nuon als de zorgen daarover. Het overleg werd voorgezeten door Maarten van Poelgeest (AEF), oud-wethouder in Amsterdam. Hij is gaandeweg het traject beschikbaar voor advies aan de beoogde convenantpartners.

agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

ADVERTENTIES