Diemen verstrekt met tegenzin verklaring geen bedenkingen biomassacentrale

vrijdag 12 juli 2019 10.40 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 juli 2019 09.47 uur | auteur: patrick richter

De Diemense gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 11 juli ingestemd met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Dat gebeurde met grote tegenzin. De Diemense gemeenteraad is unaniem tegen de komst van de biomassacentrale, maar de meerderheid volgt het standpunt van het college dat er onvoldoende juridische grond is om een vvgb te kunnen weigeren. Met het afgeven van de vvgb legt Diemen de bal nu bij de provincie. Het is aan Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen of ze een omgevingsvergunning, voor de bouw van een biomassacentrale door Vattenfall/Nuon, gaan afgeven.

Volgens wethouder Lex Scholten is door het afgeven van een vvgb de weg vrijgemaakt om de discussie over biomassa en de effecten ervan te voeren op de plek waar die gevoerd moet worden, namelijk de provincie en het rijk. “De bal ligt nu bij de provincie. GS moet toetsen of de talrijke bezwaren tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen voldoende gegrond zijn om een omgevingsvergunning niet af te geven.” Scholten denkt dat ook een gerechtelijke uitspraak over het provinciebesluit, bijvoorbeeld door de Raad van State, duidelijkheid kan scheppen.

Scholten benadrukte nogmaals dat Diemen niet zit te wachten op een biomassacentrale zoals Vattenfall/Nuon die in Diemen wil bouwen. “Niemand wil deze centrale, maar de gemeenteraad kan die niet wegstemmen. Ik vind dat een ongemakkelijke waarheid omdat ik alle zorgen, vragen, twijfels en boosheid in onze samenleving serieus wil nemen. Het voelt alsof we ja zeggen tegen een centrale die niemand wil,” aldus wethouder Scholten.

 

bron: gem Diemen

agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

ADVERTENTIES